Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job

Ang mga colf at badante sa Italya ay may karapatang makatanggap ng Certificazione Unica (dating CUD) mula sa employer na kailangan sa paggawa ng tax return o dichiarazione dei redditi. Narito kung ano ito at kung paano itopupunan. Ano ang Certificazione Unica (dating CUD) para sa mga colf at badante?   Ang Certificazione Unica (dating CUD) ay isang dokumento sa buwis na … Ipagpatuloy ang pagbabasa Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job More