in

Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job

Pubblicato il 30/03/2021 14:54

Ang mga colf at badante sa Italya ay may karapatang makatanggap ng Certificazione Unica (dating CUD) mula sa employer na kailangan sa paggawa ng tax return o dichiarazione dei redditi. Narito kung ano ito at kung paano itopupunan.

Ano ang Certificazione Unica (dating CUD) para sa mga colf at badante?  

Ang Certificazione Unica (dating CUD) ay isang dokumento sa buwis na nagpapatunay sa kabuuang halaga ng halagang binayaran ng employer sa babysiiter, colf o badante, sa buong taon ng trabaho.

Ang sertipiko ay mahalaga para sa manggagawa sa paggawa ng  tax return, para sa kalkulasyon ng ISEE  at para sa renewal ng permesso di soggiorno.

Partikular, ang sertipiko ay dapat na maibigay ng employer:

  • Hindi bababa sa 30 araw bago ang deadline sa paggawa ng tax return, o
  • Sa pagtatapos ng employment o rapporto di lavoro dahil sa pagtatapos ng kontrata, pagpapaalis ng employer o pagbitiw sa tungkulin.

Ang mga item sa CU (dating Cud) para sa mga colf at badante

Ang CU (dating CUD) para sa mga domestic workers ay walang standard format. Gayunpaman, ang form ay dapat na palaging nagtataglay ng mga sumusunod:

  • ang personal datas at mga codici fiscale ng employer at worker;
  • ang taon;
  • ang bilang ng mga araw na hindi ipinagtrabaho sa taong nabanggit (giorni di detrazione), na kasama rin ang mga panahon ng suspensyon ng trabaho);
  • ang kabuuang suweldo na binayaran sa worker sa naunang taon (kasama ang 13th month pay at mga kontribusyon);
  • mga kontribusyon sa social security (INPS) at Cassa Colf;
  • ang net salary;
  • anumang buwis na napapailalim sa IRPEF (overtime at bonus); 
  • TFR o separation pay (kahit advance separation pay)

Ang dichiarazione dei redditi at ang Certificazione Unica

Kapag natanggap na ang dichiarazione sostitutiva del CU, ang colf o badante ay may obligasyon gawin ang tax return o dichiarazione dei redditi at bayaran ang IRPEF (buwis) pati ang addizionali comunali e regionali (local ang regional tax), kung mayroon man. 

Ang domestic worker ay kailangang gawin ang tax return sa pamamagitan ng Modello Unico. 

Exempted sa paggawa ng dichiarazione dei redditi ang colf o badante na hindi nagkaroon ng ibang sahod o sweldo bukod sa naka-deklara sa dichiarazione sostitutiva del CUD. 

Board and lodging: kailan binabayaran sa domestic job

Colf malata

Sick leave ng colf o badante, sino ang magbabayad at ilang araw ang babayaran?