Most Viewed

 • Ferie di colf e badanti

  Ang gabay ukol sa BAKASYON sa domestic job sa Italya

  Kung isang colf, badante at babysitter, ikaw ay may karapatan sa isang minimum na panahon ng bayad na bakasyon bawat taon. Ito ay dapat na ibigay ng iyong employer at ito ay hindi mo dapat tanggihan bilang panahon ng pahinga. Narito ang isang maikling gabay sa domestic job upang malaman ng mga colf at badante ang kanilang karapatan ukol sa bakasyon.  Ang Gabay Ano […] More

 • Ang kalkulasyon ng araw ng bakasyon sa domestic job

  Gaano man katagal at anuman ang oras ng trabaho, para sa bawat taon ng serbisyo sa parehong employer, ang mga domestic workers ay may karapatan sa 26 na araw ng bakasyon. Narito kung paano ito kakalkulahin.  Ang bilang sa araw ng bakasyon ay nagsisimula sa sandaling magsimula ang employment, kasama ang probationary period. Gayunpaman, ang bilang ay nagtatapos sa huling araw ng aktwal na trabaho. Ang unang dalawang linggo […] More

 • Retribuzione colf e badanti

  Ang Sahod sa panahon ng Bakasyon

  Ang mga colf at badante, tulad ng lahat ng mga domestic workers, sa panahon ng bakasyon ay tumatanggap ng normal na halaga ng sahod at walang anumang bawas.  Magkano ang sahod sa isang araw ng bakasyon? Upang malaman kung magkano ang dapat matanggap na sahod ng colf at badante sa panahon ng bakasyon ay kailangang […] More