in

Sick leave ng colf o badante, sino ang magbabayad at ilang araw ang babayaran?

Pubbicazione 08/04/2021 11:14 - Aggiornamento 08/04/2021 11:14
Sick leave ng colf o badante, sino ang magbabayad at ilang araw ang babayaran?

Colf, naka-sick leave, sino ang magbabayad?

Sa Italya, ang pagkakasakit ng colf, badante o caregiver at babysitter ay binabayaran ng employer.

Sa katunayan, kung ang manggagawa ay lumiban sa trabaho dahil sa pagkakasakit, ang Inps ay hindi nagbibigay ng anumang benepisyo, tulad ng nakalaan sa mga empleyado sa ibang sektor. 

Sa panahon ng sick leave ay ‘napapanatili ang trabaho’ at sa panahong ito ang employer ay kailangang ibigay sa worker ang kailangang bayarang sahod para sa maximum na bilang ng mga araw, batay sa panahon ng serbisyo o seniority at bilang ng araw ng pagkakasakit. 

Narito kung magkano ang dapat matanggap ng colf at kung gaano katagal ang panahong maaaring matanggap ito

Paalala: Sa panahon ng karamdaman, ang colf, badante o domestic worker ay maaaring mapanatili ang trabaho sa itinakdang panahon lamang. Basahin din: Colf o badante, naka-sick leave, gaano katagal mapapanatili ang trabaho?

Colf, naka-sick leave, ilang araw ang babayaran ng employer? 

Sa colf o badante na maysakit ay nakalaan ang retribuzione globale di fatto (o ang sahod per hour kasama ang board and lodging allowance) para sa maximum na bilang ng araw ng sick leave sa isang taon, batay sa tagal ng panahon ng serbisyo sa employer. 

  •  8 araw – para sa panahon ng serbisyo hanggang 6 na buwan; 
  • 10 araw – para sa panahon ng serbisyo mula 6 na buwan hanggang 2 taon;
  • 15 araw – para sa panahon ng serbisyo na higit sa 2 taon. 

Ang kabuuang bilang ng mga araw ng sick leave o malattia ay batay sa lahat ng araw ng pagkakasakit na nasasaad sa certificato medico, at hindi sa bilang ng araw ng trabaho.  

Upang malaman kung ilang araw ang karapatan sa sick leave ng colf o badante o kung ilang araw pa ang nalalabi ay kailangang suriin kung sa nakalipas na 365 araw ay lumiban ang colf dahil sa pagkaksakit. 

Ang panahon ay kinakalkula sa loob ng 365 araw simula sa araw ng pagkakasakit, at hindi mula Enero 1 hanggang 31 Disyembre ng taon.

Bukod sa maximum na bilang ng araw ng bayad na sick leave, ang colf o badante ay maaaring mapanatili ang trabaho, batay sa panahon ng serbisyo. Basahin din: Colf o badante, naka-sick leave, gaano katagal mapapanatili ang trabaho

Colf, naka-sick leave, magkano ang dapat na matanggap na sahod?

Narito kung paano babayaran ang colf o badante sa panahon ng pagkakasakit, maliban na lamang sa pagkakaroon ng ibang kasunduan ng employer at worker. 

  • Hanggang ikatlong araw na magkakasunod na sick leave – ang 50% ng retribuzione globale di fatto o ang 50% ng kabuuang sahod; 
  • Mula ika-apat na araw ng sick leave – ang 100% ng retribuzione globale di fatto o ang kabuuang sahod.

Ang mga binabayaran ay ang mga working days at holidays

Samakatwid, sa bawat pagsisimula ng sick leave na may iba’t ibang medical certificate (panibagong certificate at hindi tuluy-tuloy ang certificate) ang unang 3 araw ay palaging kinakalkula sa 50% na sahod at ang mga sumunod na araw ay 100%. Nangangahulugan ito na kung ang una, pangalawa o pangatlong araw ng pagkakasakit ay natapat sa working day o holiday, ay babayaran ng 50%; samantala ay 100% naman kung ito ay ika-apat o ika-limang araw ng pagkakasakit.

Board and lodging sa panahon ng sick leave 

Ang retribuzione globale di fatto o ang kabuuang sahod na babayaran sa panahon ng sick leave, ay kasama, sa kasong naka-live in, ang allowance para sa board and lodging, kung ito ay nasasaad sa kontrata. 

Ngunit kung sa mga araw ng sick leave ay nasa ospital, ang mga colf na naka live-in ay hindi kasamang matatanggap ang allowance para sa board and lodging dahil ito ay ibinibigay na ng ospital. 

Ito ay para din sa kaso ng pagkakasakit sa bahay ng employer, sa mga colf na naka-live in ay hindi na ibibigay ang allowance para sa board and loadging dahil ito ay ibinibigay na ng employer. 

Samakatuwid, sa mga kasong nabanggit sa itaas, ang colf o badante ay walang Karapatan sa pagtanggap ng allowance para sa board and lodging. 

Basahin din: Board ang lodging: kailan binabayaran sa domestic job 

Certificazione Unica (ex CUD)

Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job

Colf o badante, naka-sick leave, gaano katagal mapapanatili ang trabaho?