Most Viewed

 • Minimi retributivi 2021

  Minimum salary 2021 sa domestic job

  Ito na ang panahon para ma-update ang sahod ng mga colf, badante at mga babysitters sa Italya. Sa katunayan ay inilathala noong February 12 ang bagong minimum salary sa domestic job 2021, na balido simula January 1, 2021.  Minimum salary 2021 ng mga colf at badante Ang minimum salary kada oras o sa isang buwan […] More

 • Paga e stipendio

  Ang minimum salary para sa mga colf at badante

  Sa Italya, ang sahod ng isang colf o badante ay hindi dapat mas mababa sa contractual minimum wage na itinalaga ng mga social partners para sa taong kasalukuyan at ina-update taun-taon.  Minimum salary para sa mga colf at badante Ang minimum salary ay ang pinakamababang halaga ng sahod kada oras, kada araw o kada buwan, […] More

 • Retribuzione colf e badanti

  Ang Sahod sa panahon ng Bakasyon

  Ang mga colf at badante, tulad ng lahat ng mga domestic workers, sa panahon ng bakasyon ay tumatanggap ng normal na halaga ng sahod at walang anumang bawas.  Magkano ang sahod sa isang araw ng bakasyon? Upang malaman kung magkano ang dapat matanggap na sahod ng colf at badante sa panahon ng bakasyon ay kailangang […] More

 • Gabay sa Sahod sa domestic job

  Ang buod: Magkano ang sahod sa colf o badante? Ang mga bahagi ng suweldo Ang contractual minimum salary  Scatti di anzianità o seniority pay  Superminimum Ang board and lodging allowance Ang sahod ng overtime Ang sahod sa panahon ng bakasyon Ang 13th month pay Busta paga o Pay envelope  Ang Certificazione Unica per lavoro domestico (dating […] More

 • Scatti di anzianità o seniority allowance, ang increase sa sahod sa domestic job

  Ang mga domestic workers sa Italya ay mayroong karapatan sa increase sa sahod tuwing dalawang taong serbisyo. Ito ay tinatawag na scatto di anzianità o ang seniority allowance.  Sa CCNL, sa katunayan, sa artikulo 36 ay nasasaad na sa bawat dalawang taong serbisyo sa parehong employer, ay nakalaan ang isang increase sa sahod, katumbas ng 4% ng contractual minimum salary batay sa antas […] More

 • Board and lodging: kailan binabayaran sa domestic job

  Bukod sa sahod o suweldo, ang mga colf at badante na naka-live in sa employer sa Italya ay may karapatang matanggap ang vitto e alloggio o ang board and lodging.  Partikular, ang mga ‘conviventi’ naka live-in ay may karapatan sa board o ang pagkain upang masigurado ang isang malusog at sapat na diyeta at lodging o […] More

 • Certificazione Unica (ex CUD)

  Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job

  Ang mga colf at badante sa Italya ay may karapatang makatanggap ng Certificazione Unica (dating CUD) mula sa employer na kailangan sa paggawa ng tax return o dichiarazione dei redditi. Narito kung ano ito at kung paano itopupunan. Ano ang Certificazione Unica (dating CUD) para sa mga colf at badante?   Ang Certificazione Unica (dating CUD) ay isang dokumento sa buwis na […] More