in

Ang day off sa domestic job: hindi lamang araw ng Linggo

Pubbicazione 09/03/2021 23:14 - Aggiornamento 09/03/2021 23:14
Ang day off sa domestic job: hindi lamang araw ng Linggo

Lahat ng mga domestic worker ay may karapatan sa isang buong araw na pahinga o day off tuwing araw ng Linggo. Ang mga colf at badante na naka live-in sa mga employers ay may karapatan sa 12 karagdagang oras na pahinga o half-day na pahinga, bukod sa araw ng Linggo. Narito ang patakaran para sa lingguhang pahinga sa domestic job sa Italya (CCNL art. 13).

Linggo: ang mahalagang araw ng lingguhang day off 

Ang lingguhang day-off, para sa mga part-timer na domestic workers ay 24 na oras at ito ay dapat na tuwing araw ng Linggo.

Ang lingguhang day off ay napakahalaga. 

Overtime sa araw ng Linggo

Kung ang employer ay humiling ng serbisyo sa araw ng day-off, samakatwid Linggo dahil sa pangangailangang hindi inaasahan at kailangang matugunan, ay kailangang ibigay ang parehong oras ng pahinga o riposo na hindi bayad sa susunod na araw ng trabaho.

Ang oras ng overtime ay kailangang bayaran ng higit ng 60%.  

Kung ang domestic worker ay mayroong ibang relihiyon

Sa kasong ang domestic worker ay mayroong ibang relihiyon at ang araw ng pagsamba ay hindi araw ng Linggo, ay maaring palitan ang araw ng day off sa kontrata, sa halip na araw ng lingo ay ibang araw. Mainam na nasasaad ang bahaging ito sa ‘lettra di assunzione’ o letter of hiring. 

Mga naka live-in na mga domestic workers ay may karapatan sa karagdagang 12 oras na lingguhang pahinga. 

Ang lingguhang oras ng pahinga, para sa mga naka live-in, ay 36 na oras:

  • isang buong araw na pahinga sa Linggo (24 na oras);
  • ang natitirang 12 oras sa ibang araw, tulad ng napagkasunduan

Sa araw na ito, ang domestic worker ay magbibigay serbisyo ng hindi hihigit sa kalahati ng oras ng serbisyo ng karaniwang araw ng trabaho. 

Overtime sa 12 karagdagang oras na pahinga na hindi araw ng Linggo 

Kung kakailanganin ang serbisyo sa oras ng half-day off o ng karagdagang 12 oras ng pahinga o riposo (na hindi araw ng Linggo) ay kailangang bayaran ng higit ng 40%,maliban na lamang kung ito ay ibibigay ng ibang araw sa parehong linggo. 

Mga alituntunin sa oras ng trabaho para sa mga domestic workers sa Italya” 

Karapatan sa pahinga ng mga naka live-in na colf at badante

calendario_orario_lavoro

Ang maximum na oras ng trabaho sa domestic job